مرغداری

مرغداری

تراشکاری

تراشکاری

  • مرغداری
  • تراشکاری
Not id article
امام صادق (سلام الله علیه) : صَلاةُ مُتَطَيِّبٍ أفضَلُ مِن سَبعينَ صَلاةً بِغَيرِ طيبٍ. نماز شخص خوشبو برتر از هفتاد نماز بدون بوى خوش است. الصلاة: ص 51 ح 148

اخبار بنیاد تعاون زندانیان کشور

مناقصات بخش عمران و ساختمان تاریخ 98/04/30

 

راهسازی » پیمانکاری راهسازی و شهرسازی، خیابان سازی و آسفالت
1 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
بهسازی و آسفالت معابر محله شرف آباد یاسوج 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305029
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
2 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
جدول گذاری و آسفالت محله نجف آباد یاسوج 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305037
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )

 
3 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
بهسازی و آسفالت معابربلهزار یاسوج 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305031
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
4 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
بهسازی و آسفالت معابر مهریان یاسوج 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305030
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
5 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
بهسازی و آسفالت معابر محله دولت آباد یاسوج 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305033
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
6 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
جدول گذاری و آسفالت بافت فرسوده محله رادک گچساران 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305043
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
7 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
بهسازی و آسفالت معابر محله محمود آباد یاسوج 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد :   
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305036
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )

 
8 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
بهسازی و آسفالت معابر محله سادات گچساران 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305046
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
9 - 
 
راه و شهرسازی استان مازندران
عملیات اجرایی باقیمانده تقاطع غیرهمسطح ولیعصر واقع در محور فریدونکنار-آمل 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-04-31 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-12 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-13 
استان برگزاری : مازندران 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-12 ---- 
كد آریاتندر : 9804304975
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
10 - 
 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
لکه گیری و روکش آسفالت محور بردسکن به سبزوار 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30
شماره آگهی : 46/31/98 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-13 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-14 
استان برگزاری : خراسان رضوی 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد ايران 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305103
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
11 - 
 
راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد
بهسازی و آسفالت بافت فرسوده شهر دهدشت 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-14 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-15 
استان برگزاری : کهکیلویه و بویراحمد 
آدرس خرید اسناد : سامانه ستاد 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305056
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )

 
12 - 
 
شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش
تهیه مصالح و اجرای آسفالت و لایه میکروسرفیسینگ 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-02 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-12 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-14 
استان برگزاری : هرمزگان 
آدرس خرید اسناد : کيش بلوار ايران ميدان خليج فارس تهران جهان کودک کوچه کيش پ۴۵ 
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-11-12 ---- تجدید شده ---  
كد آریاتندر : 9804304912
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
13 - 
 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی
روکش آسفالت حفاظتی محور یونسی - عمرانی 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30
شماره آگهی : 47/31/98 
مهلت خرید اسناد : 1398-05-03 
مهلت ارسال مدارك : 1398-05-13 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398-05-14 
استان برگزاری : خراسان رضوی 
آدرس خرید اسناد :   
رسانه : سایتهای اینترنتی 
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : 1398-08-14 ----   
كد آریاتندر : 9804305105
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
14 - 
 
شهرداری ورامین
واگذاری پروژه فاز دوم تکمیل بلوار الغدیر 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهی نوبت دوم 
استان برگزاری : تهران 
برآورد یا اعتبار : 30,000,000,000 
تلفن : 02136242525-7 
آدرس خرید اسناد : واحد امور قراردادهای شهرداری ورامین 
آدرس ارسال مدارك : دبیرخانه شهرداری 
رسانه : جمهوری اسلامی - تهران 
توضیحات : نوبت دوم 
كد آریاتندر : 980430345
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
15 - 
 
دهیاری روستای حسین آباد
اجرای جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت معابر روستای حسین آباد: 1- برداشت خاک نباتی موجود - خرید مصالح و اجرای همسطح سازی با مصالح بیس به ضخامت حداقل 12 سانتی متر و درصد تراکم حداقل 95 در سانتی مترمربع - میزان 3520 مترمربع --- 2- خرید مصالح و قیرپاشی پریم کت به صورت 1.2 کیلوگرم در مترمربع - 3520 مترمربع --- 3- خرید مصالح و آسفالت معابر موجود به ضخامت 5 سانتی متر با آسفالت 19 - صفر معابر - 2320 مترمربع --- 4- آسفالت معابر موجود به صورت یک لایه 4 سانتی متری بیندر 25 - 0 و یک لایه 3 سانتی متری توپکا با آسفالت 19 - 0 معابر - 1200 مترمربع --- 5- خرید مصالح و اجرای جدولگذاری به صورت کانیوا ایستاده و خوابیده با جداول 50*30*13 و مقاومت فشاری حداقل 250 کیلوگرم در سانتی مترمربع و بتن ماهیچه به مقاومت حداقل 150 کیلوگرم در سانتی مترمربع - 420 متر طول --- 6- خرید مصالح و اجرای جدولگذاری به صورت تک لبه با جداول 50*50*15 و مقاومت فشاری حداقل 250 کیلوگرم در سانتی مترمربع و بتن ماهیچه به مقاومت حداقل 150 کیلوگرم در سانتی مترمربع - 120 متر طول --- 7- خرید مصالح و اجرای جدولگذاری به صورت تک لبه با جداول 50*30*13 و مقاومت فشاری حداقل 250 کیلوگرم در سانتی مترمربع و بتن ماهیچه به مقاومت حداقل 150 کیلوگرم در سانتی مترمربع - 150 متر طول 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30
شماره آگهی : 1-98 
مهلت خرید اسناد : از نشر بمدت 7 روز کاری 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398/05/10 
استان برگزاری : مرکزی 
برآورد یا اعتبار : 3,161,500,000 
میزان سپرده : ارائه ضمانتنامه بانکی به مبلغ 5 درصد مبلغ پیشنهادی در وجه این دهیاری یا واریز وجه مذکور به حساب دهیاری روستا 
تلفن : 08645222226-7 
آدرس خرید اسناد : استان مرکزی شهرستان زرندیه - بخشداری مرکزی شهرستان زرندیه واحد امور مالی دهیاری ها 
مدارك مورد نیاز : داشتن حداقل رتبه 5 راه و باند از مراجع ذیصلاح - تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از مراجع ذیربط - داشتن رتبه مرتبط - ارائه تایید صلاحیت از مراجع مرتبط - معرفینامه ممهور به امضای مدیرعامل - آگهی آخرین تغییرات شرکت - گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه کد اقتصادی الزامیست 
رسانه : هدف و اقتصاد - تهران 
توضیحات : نوبت دوم 
كد آریاتندر : 980430123
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
16 - 
 
شهرداری خوی
98/8934 - تجدید - خط کشی معابر و خطوط عابر پیاده - مبلغ پایه 4.580.000.000 ریال - سپرده 230.000.000 ریال - سه ماه --- 98/9223 - جدول گذاری در کمربندی 45 متری ضلع جنوب غربی حدفاصل جاده قطور تا پل خاتون و تقاطع آیت ا... خوئی - مبلغ پایه 15.323.726.100 ریال - سپرده 767.000.000 ریال - یک سال 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : تا 1398/04/31 ساعت 14/45 
مهلت ارسال مدارك : ساعت 12.30 مورخ 1398/05/10 تا 1398/05/12 
تاریخ بازگشایی پاكات : 1398/05/13 
استان برگزاری : آذربایجان غربی 
تلفن : 04436336661-6 
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- استان آذربایجان غربی شهر خوی بلوار شیخ نوایی ساختمان شهرداری 
آدرس ارسال مدارك : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) --- استان آذربایجان غربی شهر خوی بلوار شیخ نوایی ساختمان شهرداری 
مدارك مورد نیاز : گواهی امضای الکترونیکی 
رسانه : هدف و اقتصاد - تهران 
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم 
كد آریاتندر : 980430124
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
 
17 - 
 
شهرداری محمدشهر
خرید و پخش آسفالت دستی و ماینی معابر سطح شهر مبلغ 8.000.000.000 ریال ـ سپرده 400.000.000 ریال ـ رشته راه و باند و فرودگاه --- جدول گذاری سطح شهر مبلغ 4.000.000.000 ریال ـ سپرده 200.000.000 ریال رشته راه و باند و فرودگاه 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : 1398/05/16 تا پایان وقت اداری 
استان برگزاری : البرز 
میزان سپرده : 5 درصد سپرده پیمان 
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری 
رسانه : ایران - تهران 
توضیحات : نوبت اول 
كد آریاتندر : 980430141
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
 
18 - 
 
شهرداری اوشان ، فشم و میگون
فاز اول جدول گذاری و دیوارکشی پشم چال و سروندر مبلغ پروژه 5.000.000.000 ریال ـ سپرده 250.000.000 ریال --- جدول گذاری و آسفالت معابر میگون نو مبلغ پروژه 5.000.000.000 ریال ـ سپرده 250.000.000 ریال --- 

تاریخ انتشار : - 1398/04/30 
مهلت خرید اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم تا ده روز 
استان برگزاری : تهران 
تلفن : 02128159306 
آدرس خرید اسناد : تهران ـ شمیرانات ـ رودبار قصران ـ فشم ـ شهرداری اوشان، فشم، میگون واحد قراردادها 
رسانه : ایران - تهران 
توضیحات : نوبت دوم 
كد آریاتندر : 980430135
سفارش دریافت اسناد آگهی ( کلیک فرمائید )
 
Not id article
Not id article
Not id article
Not id article